คองโกเติบโตสูงที่สุดในภูมิภาคท่ามกลางความท้าทายที่สำคัญ

คองโกเติบโตสูงที่สุดในภูมิภาคท่ามกลางความท้าทายที่สำคัญ

ภายใต้โครงการที่สนับสนุนโดยกองทุน ทางการได้ใช้นโยบายที่ช่วยควบคุมอัตราเงินเฟ้อและรักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน ในขณะที่ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ได้สนับสนุนการส่งออก รายได้ และเงินสำรองระหว่างประเทศที่สูงขึ้น สงครามในยูเครนได้นำไปสู่การเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อ เพิ่มความเสี่ยงด้านความไม่มั่นคงทางอาหาร แต่แนวโน้มยังคงเป็นที่น่าพอใจโดยได้รับการสนับสนุนจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่สูงขึ้น

 อย่างไรก็ตาม ทศวรรษแห่งสงคราม ธรรมาภิบาลที่ย่ำแย่ และการลงทุนที่ต่ำต้อย 

ทำให้ประเทศนี้มีอัตราความยากจนสูง การเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานต่ำมาก และเป็นหนึ่งในช่องว่างด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ใหญ่ที่สุดในโลกจำเป็นต้องมีการปฏิรูปเพื่อกระจายและปรับปรุงความยืดหยุ่นของเศรษฐกิจและเพื่อส่งเสริมการเติบโตที่สูงขึ้นและครอบคลุมมากขึ้น มาตรการต่างๆ เพื่อลดความซับซ้อนของระบบภาษี ขยายฐานภาษี และเสริมสร้างการบริหารภาษี ร่วมกับมาตรการอื่นๆ 

เพื่อปรับปรุงการจัดการทางการเงินสาธารณะ เช่น การใช้บัญชีคลังเดียวและยุติการอุดหนุนเชื้อเพลิง ที่ไม่ตรงเป้าหมาย ก็มีความจำเป็นเช่นกัน ความพยายามอย่างต่อเนื่องในการปรับปรุงธรรมาภิบาลและบรรยากาศทางธุรกิจจะสนับสนุนการพัฒนาภาคเอกชนและการกระจายความเสี่ยงทางเศรษฐทรัพยากรแร่ธาตุ ป่าฝน และพื้นที่พรุที่กว้างใหญ่และหลากหลายของ DRC เป็นกุญแจสำคัญในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของโลก และด้วยกรอบนโยบายที่เพียงพอและธรรมาภิบาลที่ได้รับการปรับปรุง จะสามารถยกระดับการเติบโตและมาตรฐานการครองชีพของประชากรได้

ความคิดริเริ่มเหล่านี้จะได้รับการสนับสนุนจากการจัดการทางการเงินสาธารณะที่ดีและความโปร่งใส

 และได้รับการสนับสนุนจากการระดมรายได้ภายในประเทศที่แข็งแกร่ง ซึ่งรวมถึงการรวมเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาค และลดภาระหนี้ของคนรุ่นต่อไปแผนของรัฐบาลในการเสริมสร้างระบบการคุ้มครองทางสังคมของประเทศคืออะไร?รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง วาดาญี:รัฐบาลได้เริ่มขยายโครงการทางสังคมที่มีอยู่ พร้อมๆ กับแนะนำโครงการใหม่ๆ เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความปลอดภัยทางสังคม 

โครงการปกป้องทางสังคมที่สำคัญของเรา (ARCH) มีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพในกลุ่มเปราะบาง นอกจากนี้ เรายังพยายามที่จะขยายโครงการให้อาหารโรงเรียนแห่งชาติของเรา (PNASI) จากปัจจุบันที่ครอบคลุมร้อยละ 75 ของโรงเรียนไปยังโรงเรียนทั้งหมดในปีการศึกษาที่จะถึงนี้เราจะเพิ่มการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านสุขภาพและการเข้าถึงน้ำสะอาดในพื้นที่ชนบท 

รวมถึงการศึกษา โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กผู้หญิง รัฐบาลได้วางโครงการสำคัญเพื่อให้เด็กผู้หญิงอยู่ในโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างการฝึกอบรมระดับมัธยมศึกษา เทคนิค และอาชีวศึกษา 

ในแนวทางเดียวกัน เราจะให้บริการโอนเงินแบบมีเงื่อนไขแก่เด็กหญิงและเยาวชนหญิงกว่า 30,000 คนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนในเขตเทศบาลทั้ง 77 แห่งของเบนิน เรายังเพิ่มความช่วยเหลือแก่ผู้พิการและผู้ดูแล ในที่สุด หลังจากปรึกษาหารือกับสหภาพแรงงานแล้ว เราจะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเพื่อบรรเทากำลังซื้อของผู้มีรายได้น้อย เนื่องจากมีการปรับครั้งล่าสุดในปี 2557

credit : clarenceboddicker.com
offspringvideos.com
newsenseries.com
signalhillhikerphotography.com
jardinerianaranjo.com
3geekyguys.com
newamsterdammedia.com
platterivergolf.com
centennialsoccerclub.com
bellinghamboardsports.com